यदि तपाईं देश/ विदेश जहाँ बए पनि ओली वंश समन्वय समिति झापालाई सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने निम्न लिखित माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ ।


बैंकको नाम/ शाखा खाता नं Swift Code कैफियत
- - - -
obssjhapa@gmail.com

ओली वंश समन्वय समिति झापा
जिल्ला कार्यसमिति झापा

विर्तामोड पुरानो भद्रपुर रोड, आदर्श टोल
ओली वंश भवन, विर्तामोड नपा वडा नं ४, झापा, नेपाल

: (023) 520273 / +977985267883

: obssjhapa@gmail.com

: Sun - Fri: 10:00 AM to 4:00 PM